Personvernserklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder I Steinkjer Næringsforum (SN) er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen
Det er frivillig for deg som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger når du kontakter oss gjennom kontaktskjemaet. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelsen din, så lenge det ikke avtales noe annet i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert.

 

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. Et eksempel på dette er regnskapsbilag, som er lovpålagt i henhold til bokføringsloven. Vi henter i all hovedsak inn personopplysninger via kontaktskjemaet på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. SN verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

 

Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner
Med formål om å ivareta medlemskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet og e-postadresse fra kontaktpersonene hos medlemsbedriftene våre. Medlemslister er tilgjengelig for ansatte i SN, for databehandlerne våre og dataleverandøren vår; Dcode Websolutions AS.

 

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

 

Opplysninger om nye medlemsbedrifter og hovedkontakt kan bli publisert på steinkjernf.no og på SNs facebookside. Innmelding som medlem i SN gjelder som samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få slettet opplysninger som publiseres på steinkjernf.no.

 

SN samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedriftene våre. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Hvis du har innsigelser mot dette, kan du kontakte lederen din eller SN. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

 

Opplysninger om medlemmer, med unntak av navnet på virksomheten, blir slettet 1 år etter utmelding. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

 

Påmelding til kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement
På nettsiden kan du melde deg på kurs, frokostmøter og andre sosiale arrangement ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved disse påmeldingene blir benyttet til å administrere aktiviteten. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

 

Navn og bedrift vil komme frem på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Etter at seminaret/møtet er gjennomført, vil opplysningene, bortsett fra navnet på virksomheten, bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.
Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter.

 

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte
Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av DCode AS. Det er kun SB og DCode AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom SN og DCode AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

 

Betalingsinformasjon
Når du forhåndsbetaler et kurs eller deltagelse på møter og arrangement, oppgis betalingsinformasjon slik at vi kan motta din betaling. Vi bruker DCode som databehandler for betalingsinformasjonen.

 

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på datamaskinen din når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner enheten din fra besøk til besøk. SN bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene. Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden: Cookiebot

 

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta nyhetsbrev. Dette kan du gjøre selv ved å trykke “Meld deg av her” nederst i nyhetsbrevene som sendes ut.

 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger SN har lagret om deg ved å kontakte behandlingsansvarlig.
Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle. Ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig kan du også få endret eller slettet enkelte opplysninger som er lagret om deg.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har rett til innsyn i personopplysningene SN behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at personopplysningene dine slettes. Ved slike forespørsler vil alle personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov. SN kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve rettighetene dine til å:

  • motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg;
  • endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine;
  • kreve at personopplysninger slettes;
  • trekke tilbake samtykket ditt til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av personopplysningene dine til tredjepart;
  • motta informasjon om retten din til dataportabilitet, dvs. retten til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til SN.

 

Dersom du mener at SNs behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Klagerett
Ønsker du å vite mer om rettighetene dine som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Kontaktinformasjon
Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig:

Anita Østby, anita@steinkjernf.no