Top Image

Handel, service og kultur

Handel, service og kultur

Ressursgruppen handel, service og kultur jobber for at det i Steinkjer skal skapes attraktive handels- og kulturopplevelser med fokus på det gode vertskap. Dette skaper økt handel, trivsel og et større engasjement fra medlemsbedriftene og for tilreisende som igjen gir byen og kommunen et godt omdømme. 
Ressursgruppen kan ha fokus på følgende områder:
  • Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor sitt felt.
  • Skape nettverk og attraktive møteplasser, samt bidra til kompetansebygging.
  • Synliggjøre næringens betydning og verdiskaping
  • Sørge for at næringen har en sentral plass i kommunens utviklingsplaner
  • Stimulere til mer innovasjon
  • Øke yrkesstoltheten blant ansatte i næringen

Ressursgruppen skal gi styret og administrasjonen i Næringsforumet råd om hvordan bransjen / fagmiljøet kan gi kraft til vekst, og dermed sikre en god næringsutvikling og arbeidsplasser i regionen. 

Disse sitter i ressursgruppa: Kristin Duklæt Taraldsen (Vårtun Blomster), Benedicte J. Dahle (leder), Stein Arild Lyng (Gårdeierforeninga), Ketil Aslaksen (Byggmakker), Oddbjørn Stiklestad (Amfi), Jeanette Johansen (Steinkjer Vaskeri), Sigrid Belboe og  Kristel Vaag Moe (Steinkjer Kommune), Gjertud Holand (Steinkjer Bokhandel), Elin Teistklubb (Hjerteknekten), Trond Hjelmseth (Malmo), Anne Haga (Visit Innherred) og Siv Rakel Saur (Sotto).