Spørreundersøkelse om studenter og næringsliv i Trøndelag

01. Desember 2023
Næringsalliansen for Trøndelag (Alliansen for alle næringsforeningene i Trøndelag) gjennomfører for tiden et forprosjekt som skal skaffe mer innsikt i næringslivet i Trøndelag sine erfaringer, utfordringer og ambisjoner med å knytte til seg studenter for å dekke sitt fremtidige kompetansebehov.  Forprosjektet har navnet Talent Trøndelag og er finansiert av Trøndelag fylkeskommune. Forprosjektet består av en spørreundersøkelse som vi håper de fleste bedriftene som er tilknyttet næringsforeningene i Trøndelag besvarer.
 

Her er lenke til undersøkelsen! 

 

Trøndelag har over 40.000 studenter til enhver tid. Disse studentene er en potensiell ressurs for næringslivet. Denne spørreundersøkelsen ønsker å kartlegge næringslivets erfaringer og ambisjoner med å knytte til seg og samarbeide med studenter for å sikre den kompetansen man trenger i fremtiden. Undersøkelsen tar ca. 6 minutter, og vi setter stor pris på at du hjelper oss med å svare.  

 

Undersøkelsen gjennomføres av Næringsalliansen for Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Studmatch. Formålet er å øke kunnskapen om barrierer og muligheter med å knytte til seg og rekruttere studenter slik at vi kan finne bedre tiltak for å utnytte mulighetene som studentene representerer.

 

Her er lenke til undersøkelsen!


 

SISTE NYTT