Steinkjermartnan

Spørreundersøkelse om «Kulturbyen Steinkjer»

06. Februar 2023
Vi utfordrer våre medlemsbedrifter og øvrig næringsliv i kommunen til å bli med på en undersøkelse om «Kulturbyen Steinkjer»

Sommeren 2021 ble et totalrenovert Steinkjer samfunnshus klargjort og tatt i bruk. Omtrent samtidig startet byggingen av det helt nye Steinkjer kulturhus. Kulturkvartalet Steinkjer omfatter det nyrenoverte samfunnshuset, samt Steinkjer kulturhus, Steinkjer kirke, torget og Rismelen aktivitetspark.

 

Kultursatsingen er tenkt å være en utviklingskraft både for kulturliv, kulturnæring samt øvrig samfunns- og næringsliv i Steinkjer og i regionen ellers.

 

På oppdrag fra Steinkjer kommune gjennomfører SINTEF InnoCamp et prosjekt for å utvikle kunnskap om hvordan kultursatsingen kan bidra til eller styrke byutvikling, verdiskaping, attraktivitet og omdømme.

 

Her ønsker de svar på følgende to problemstillinger:

 

1) Hvordan kan kultursatsingen utvikle mulighetsrommet for næringslivet generelt og for det kulturbaserte næringslivet spesielt

 

2) Hvordan kan kultursatsingen styrke økonomisk verdiskaping i kommunen.

 

Undersøkelsen besvares her: SPØRREUNDERSØKELSE KULTURBYEN STEINKJER

 

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Steinkjer næringsselskap, Steinkjer Næringsforum og Steinkjermartnan.

SISTE NYTT