Logo, næringslivets hedersaften

Næringslivets Hedersaften 2022

05. Oktober 2022
Næringslivets Hedersaften ble første gang arrangert i 2019. På grunn av pandemien har vi kun hatt en digital utdeling siden da. Derfor ønsker vi nå velkommen til en ny utgave, 3. november kl 1830, i festsalen i Samfunnshuset.

Vi priser våre verdiskapere

Festkvelden er for og med næringslivet, utviklingsaktører og samarbeidspartnere i Steinkjer. Vi har som mål og gjøre ekstra stas på verdiskapingen som skjer i vår region.
Vi skal inspirere for fremtiden og motivere til videre verdiskaping av å bli sett. Samhørighet skaper vi gjennom å hedre og heie frem hverandre. Næringslivets Hedersaften byr på storslått prisutdeling, mat og kulturelle opplevelser.
Begrenset antall plasser, så meld deg på i dag! 

Gratulerer til de nominerte!

Publikum har kommet med forslag og juryen har jobbet frem flere kandidater. Virksomhetene vektes etter gitte kriterier. Det skal være en ære og et klapp på skuldra å bli nominert til en pris. Juryen har valgt å ikke vurdere tidligere vinnere, men en tidligere nominasjon forhindrer ikke at man kan bli nominert igjen.

“Det er mange dyktige selskaper og ledere i Steinkjer. Mange har gode økonomiske resultater og driver veldig bra. Vi ser at det er mye innovasjon og nyutvikling i mange bedrifter, og det applauderer vi!” (Juryen 2022)

 

Årets Publikumspris

Malmo Sport AS fikk prisen i 2021
Publikumsprisen utgis i samarbeid med Trønder-Avisa og Steinkjer-Avisa. Prisen går til en enkeltperson eller en virksomhet (privat eller offentlig) som har fokus på service, kvalitet og vertskap. Vi ønsker å hedre noen som gjør det lille ekstra for å ta hånd om kundene og brukerne sine. Prisen skal være et bidrag til å gjøre alle mer bevisste på betydningen av godt vertskap og god service i alle ledd.

Til publikumsprisen kan også offentlige virksomheter nomineres. Alt fra kaffebaren på hjørnet, til sykeheimer, organisasjoner og butikker er eksempler på hvem vi ønsker å nå. Kriteriene som legges vekt på er tydelighet, respons, tillit, empati og pålitelighet.
Gjennom utdeling av Publikumsprisen ønsker Steinkjer Næringsforum fokus på virksomheter og enkeltpersoner i Steinkjer som bidrar til gode kunde- og brukeropplevelser. En målsetting er at Steinkjer skal bli kjent for godt vertskap, service og kvalitet. Prisen skal også bidra til et positivt omdømme – både for vinneren og for kommunen.
Publikum skal i første omgang komme med forslag på kandidater. På bakgrunn av dette kårer juryen 10 finalister. Publikum skal gjennom en finale-avstemming på T-a.no stemme frem sine favoritter.» Frist for avstemmingen er 23. oktober! 


Malmo Sport AS fikk prisen i 2021

 

Årets gründer

Prisen deles ut til en person eller bedrift som har gründet en virksomhet eller forretningsidè med suksess. Virksomheten må være stiftet for mindre enn 5 år siden, eventuelt må forretningsideen være utvikling for mindre enn 5 år siden. Tjenesten eller produktideen skal ha kommet så langt i utviklingen at kommersialiseringen er i gang – det vil si: at virksomheten kan vise til inntekter eller alternativt har gjort et gjennombrudd i form av å skaffe investorer. Det legges også vekt på at bedriften eller produktet er bærekraftig og ikke skaper negative følger for miljøet.
 

Og de nominerte er:

Malimo AS
Biodrone AS
Kvarving Kommunikasjon AS 

 

Årets arrangement

Sparebank1 Cup

Arrangementet skal styrke den lokale identiteten. Det vektlegges hvorvidt arrangementet binder folk sammen og får hjertene til å banke litt ekstra for lokalsamfunnet. Arrangementet skal bidrar til et godt omdømme for kommunen og skape store ringvirkninger for næringslivet.

Og de nominerte er:
Hilmarfestivalen
Eplene i Messehagen
Steinkjer Skiklubb 

 

Årets Næringslivsaktør – omsetning under 100 millioner kroner

Prisen deles ut til en bedrift som har utvist innovasjon i bred forstand, har hatt god økonomisk utvikling og er en betydelig samfunnsaktør. Bedriften bør fortrinnsvis ha hovedkontor i Steinkjer og ekspandere derfra. Formålet er å stimulere bedriftskulturen og høyne næringslivets status ovenfor regionens innbyggere og myndigheter.
 

Og de nominerte er:
Friskgården AS
Teknor System AS
Tangstad Transport AS

 

Årets Næringslivsaktør – omsetning over 100 millioner kroner

Prisen deles ut til en bedrift som har utvist innovasjon i bred forstand, har hatt god økonomisk utvikling og er en betydelig samfunnsaktør. Bedriften bør fortrinnsvis ha hovedkontor i Steinkjer og ekspandere derfra. Formålet er å stimulere bedriftskulturen og høyne næringslivets status ovenfor regionens innbyggere og myndigheter.
 

Og de nominerte er: 
Fuglesang Dahl AS
Trønder-Avisa AS
NTE Marked AS


 

Årets Steinkjer-ambassadør

Ambassadørprisen går til en person som er kjent for sitt ukuelige engasjement, sin omtenksomhet og inkludering. Prisvinneren har et stort nettverk og er Steinkjer-ambassadør gjennom å fremsnakke og fremstå som patriot for sin kommune. Ambassadøren har i så måte bidratt positivt til Steinkjer sitt omdømme.

Ingen nominerte – prisen kunngjøres og deles ut på Næringslivets Hedersaften. Gunnar Severeide og Arnfinn Kolberg fikk pris i 2019

 

Årets Ungdomsstipend

Prisen er et stipend hvor kapitalen kommer fra det tidligere legatet «O.A. Aalberg og families minne»,
som fra 2010 forvaltes av styret i Steinkjer Næringsforum. Prisen skal fremme ungdommens interesse for etablering eller utvikling av næringsvirksomhet innen håndverks- og handelsfag.

Det tildeles årlig en fast sum kr 10.000,-.

Ungdomsstipendet går til ungdom med tilknytning til Steinkjer i alderen 16 – 28 år, og tildeles ungdommer som oppfyller ett eller flere kriterier:

  • Tar utdanning innen håndverks- og handelsfag
  • Skal, eller nylig har etablert næringsvirksomhet i Nye Steinkjer
  • Kan vise til investeringskostnader for produksjons tekniske utstyr innen håndverks- eller handelsfag

I denne kategorien finnes det ikke flere nominerte. Steinkjer Næringsforum har etter innspill fra medlemmer, vurdert flere kandidater, og stipendet tildeles en fremragende og ung kandidat.
 

 

Årets Jury

Juryarbeidet er ledet av Arve Løberg (Nord Universitet) og jurymedlemmene er:
  • Guri Brede, Sparebank1 SMN
  • Therese Troset Engan, Innovasjon Norge
  • Tore Eggen, Ernst & Young
  • Tor Arne Brandsegg, DNB
  • Anita Østby, Steinkjer Næringsforum

Jury for ungdomsprisen er styret i Steinkjer Næringsforum
Jury for publikumsprisen er Sigurd Løseth, Trønder-Avisa, Monica Solberg Susegg, Steinkjer-avisa 
og Anita Østby, Steinkjer Næringsforum.


Uten våre fantastiske samarbeidspartnere hadde ikke dette blitt en realitet, så tusen takk til:

SISTE NYTT