Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto.

– Kommunen har ikke forstått alvoret

15. Januar 2024
Steinkjer Næringsforum og flere næringslivsaktører reagerer sterkt på at Steinkjer kommune ikke har tatt innover seg behovet for å realisere nødvendig næringsareal i kommunen.

Det har den siste tiden vært flere artikler i avisene om at Steinkjer kommune har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste årene. Samtidig opplever kommunen den største industrisatsingen siden 1960-tallet. Nå reagerer næringslivet på at kommunen bruker så lang tid på å tilrettelegge for at denne satsingen skal gi flere arbeidsplasser i kommunen.

 

– Skal vi stoppe den negative befolkningsutviklingen, så trenger vi flere arbeidsplasser i privat næringsliv. På Malm industriområde skjer det svært mye positivt, som kan bidra til flere hundre arbeidsplasser. Det er svært skuffende at Steinkjer kommune fortsatt ikke har forstått alvoret i dette, etter så mange runder tidligere, sier Anita Østby, daglig leder i Steinkjer Næringsforum. 

 

Bakgrunnen er administrasjonens saksframlegg til Hovedutvalg plan, næring og miljø om status og framdrift for kommuneplanens arealdel og detaljregulering av Malm industripark. Østby påpeker at det vil ha dramatiske konsekvenser hvis administrasjonens forslag vedtas.

 

– Målsettingen i komunens vedtatte næringsplan, om 1000 nye sysselsatte innen 2032, er ikke realistisk med dette forslaget. Den faktiske konsekvensen hvis dette vedtas er at realiseringen av  Malm industripark vil bli ett eller to år forsinket, og det vil få store og dramatiske følger, sier Østby.

 

Hun reagerer også på at kommunedirektøren i stor grad problematiserer og peker på utfordringer i saksframlegget, framfor å belyse konsekvensene av manglende framdrift og de negative effekter dette gir for steinkjersamfunnet. 

 

– Kommunedirektøren burde hatt større fokus på mulighetsrommet, for å kompensere for alle de vanskelighetene og utfordringene som tydelig blir presentert. Denne saken har vært på agendaen i flere år, og senest i mars i fjor gikk et samlet næringsliv ut og påpekte viktigheten av å få på plass dette, sier Østby.

 

Nå ber Østby om at arbeidet med detaljreguleringen av Malm industripark prioriteres og intensiveres, slik at et planforslag så snart som mulig kan sendes ut på høring, og får støtte fra resten av næringslivet i kommunen.

 

– Vi må få fart på arbeidet med næringsareal i hele kommunen og det må skje nå. De samfunnsmessige konsekvensene er store, og kan bli større jo lenger tid det tar. Man kan potensielt sette seg i en konkurransesvekkende posisjon om ting tar for lang tid. En realisering av blant annet Malm industripark og tilsvarende næringsparker vil kunne bidra til økt produksjonsnivå og sysselsetting, som igjen legger grunnlag for befolkningsvekst og økt skatteinngang. For privat næringsliv vil det øke sjansene for at store og små investeringer og prosjekter blir gjennomført, sier Jørgen Asp i Ferm Eiendom. 

 

Oddbjørn Stiklestad i Amfi Steinkjer er også tydelig på at forutsigbarhet og satsing i næringslivet er viktig for deres virksomheter.

 

– Økt sysselsetting og stabilt innbyggertall er viktig for handelsnæringen i hele kommunen. For oss bidrar dette både til økt tilfang av ansatte i våre butikker og et større kundegrunnlag. Vi i næringslivet er avhengige av hverandre, og for oss er det viktig at kommunen er frempå og legger til rette for økt vekst, sier senterlederen.


 

SISTE NYTT