BEDRIFTSMEDLEMSKAP

Medlemskontingent fra og med 1. januar 2024
Antall årsverk Årlig medlemskontingent
1 Kr. 2 250
2 – 4 Kr. 3 750
5 – 10 Kr. 6 700
11 – 20 Kr. 9 550
21 – 50 Kr. 12 700
Over 50 Kr. 25 000
Kjøpesenter Kr. 25 000
Kommune Kr. 43 850
Fadderbedrift Kr. 25 000
Frivillige lag og organisasjoner Kr. 2 250
Interesseorganisasjoner Kr. 3 750
Ungdoms- og studentbedrifter Kr. 600
Gründere og enkeltmannsforetak 50% første år Kr. 1 150
Personlig medlem Kr. 1 150