BEDRIFTSMEDLEMSKAP

Medlemskontingent fra og med 1. januar 2023
Antall årsverk Årlig medlemskontingent
1 Kr. 2.140
2 – 4 Kr. 3.531
5 – 10 Kr. 6.367
11 – 20 Kr. 9.095
21 – 50 Kr. 12.091
Over 50 Kr. 23.808
Kjøpesenter Kr. 23.808
Kommune Kr. 41.730
Fadderbedrift Kr. 23.808
Frivillige lag og organisasjoner Kr. 2.140
Interesseorganisasjoner Kr. 3.531
Ungdoms- og studentbedrifter Kr. 535
Gründere og enkeltmannsforetak 50% første år Kr. 1.070