BEDRIFTSMEDLEMSKAP

Medlemskontingent fra og med 1. januar 2024
Antall årsverk Årlig medlemskontingent
1 Kr. 2.250
2 – 4 Kr. 3.500
5 – 10 Kr. 6.250
11 – 20 Kr. 8.950
21 – 50 Kr. 11.900
Over 50 Kr. 23.400
Kjøpesenter Kr. 23.400
Kommune Kr. 40.950
Fadderbedrift Kr. 23.400
Frivillige lag og organisasjoner Kr. 2.100
Interesseorganisasjoner Kr. 3.500
Ungdoms- og studentbedrifter Kr. 550
Gründere og enkeltmannsforetak 50% første år Kr. 1.050